Căn cứ pháp lý nào để Nước sạch Ngọc Tuấn thu tiền cụm đồng hồ của khách hàng là hộ gia đình ?

Người gửi: - 16/08/2023 03:15
Nội dung:

Căn cứ pháp lý nào để Nước sạch Ngọc Tuấn thu tiền cụm đồng hồ của khách hàng là hộ gia đình ?

Trả lời:
  1. Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên: à Khoản 2 - Điều 6 Quy định: đơn vị cấp nước có thể thỏa thuận với các hộ sử dụng nước việc lắp đặt đồng hồ đo nước.


2. Quyết định số 789/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên: à 2 Loại giá bán nước

2.1. Khách hàng đầu tư chi phí lắp đặt cụm đồng hồ sẽ hưởng giá nước dùng cho mục đích sinh hoạt: 8.300 đồng/m3 chưa bao gồm thuế, phí.

2.2. Khách hàng không đầu tư chi phí lắp đặt cụm đồng hồ sẽ chịu mức giá sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt 10.100 đồng/m3, chưa bao gồm thuế, phí.

 

Bài viết liên quan

 

Quay lại