Tại sao từ lúc thông báo tạm dừng cấp nước đến lúc cấp nước trở lại những vùng xa nhà máy, trạm bơm tăng áp lại lâu có nước sử dụng ?

Người gửi: - 16/08/2023 02:46
Nội dung:

Tại sao từ lúc thông báo tạm dừng cấp nước đến lúc cấp nước trở lại những vùng xa nhà máy, trạm bơm tăng áp lại lâu có nước sử dụng ?

Trả lời:

1. Khi tạm dừng cấp nước, lượng nước sạch lưu trữ trên hệ thống đường ống sẽ hết. Khi cấp nước trở lại, phải có thời gian để bơm lấp đầy ống. 

2. Khi tạm dừng cấp nước, các khách hàng sẽ đều hết nước sử dụng, nhu cầu sử dụng nước nhiều, do vậy ở khu vực đầu nguồn sẽ xả nhiều hơn, tất cả các đồng hồ cùng mở 1 lúc để lấy nước nên áp lực bơm nước trên đường ống sẽ bị suy giảm.

3. Để ổn định ở khu vực xa nhà máy, phải có thời gian 4 - 6 ngày áp lực nước mới ổn định và sử dụng bình thường.

 

Bài viết liên quan

 

Quay lại