Link tải App Nước Ngọc Tuấn

- Khách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành IOS, tải ứng dụng tại link : NUOC NGOC TUAN trên App Store (apple.com)
- Khách hàng sử dụng điện thoại hệ điều hành Android, tải ứng dụng tại link: NUOC NGOC TUAN - Ứng dụng trên Google Play
Sau khi tải App về - Quý Khách hàng nhập số điện thoại đã đăng ký trên hợp đồng, thông tin đầy đủ sẽ hiện thị tại App

1. Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tại App: https://nuocngoctuan.com/News/Details/20081

2. Hướng dẫn xem hóa đơn tại App: https://nuocngoctuan.com/News/Details/20074

3. Hướng dẫn thanh toán hộ hóa đơn: https://nuocngoctuan.com/News/Details/20080