Link tải App Nước Ngọc Tuấn

- Khách hàng sử dụng điện thoại có hệ điều hành IOS, tải ứng dụng tại link : NUOC NGOC TUAN trên App Store (apple.com)
- Khách hàng sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android, tải ứng dụng tại link: NUOC NGOC TUAN - Ứng dụng trên Google Play
Sau khi tải App về - Quý Khách hàng nhập số điện thoại đã đăng ký trên hợp đồng.


1. Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tại App: https://nuocngoctuan.com/News/Details/20081

2. Hướng dẫn xem hóa đơn tại App: https://nuocngoctuan.com/News/Details/20074

3. Hướng dẫn thanh toán hộ hóa đơn: https://nuocngoctuan.com/News/Details/20080