Tại sao khách hàng phải hỗ trợ 1 phần chi phí khi đường ống thủng chảy nếu không tìm được người phá hoại ?

Người gửi: - 16/08/2023 02:35
Nội dung:

Tại sao khách hàng phải hỗ trợ 1 phần chi phí khi đường ống thủng chảy nếu không tìm được người phá hoại ?

Trả lời:

1. Từ năm 2018 à 2021 Công ty đã tự sửa chữa khi xảy ra thủng chảy trên toàn bộ các xã, phường khu vực có được ống cấp nước. (thời gian 4 năm)

2. Tuy nhiên, tại một số khu vực thường xuyên xảy ra thủng chảy, có nơi xảy ra đến 4 - 5 lần tại 1 điểm, mặc dù biển cảnh báo nước sạch ngay kế bên cạnh.

3. Do vậy, để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ đường ống, công ty đã xuống tận ngõ, xóm thống nhất biên bản, công ty sẽ sửa chữa miễn phí lần đầu đối với trường hợp thủng ống không tìm ra người phá hoại. Những lần sau, khi người dân không tố giác người gây thủng chảy đường ống, không có ý thức bảo vệ đường ống, công ty sẽ thu phí. Chi phí này sẽ được thanh toán trả lại người dân khi tìm ra được đối tượng phá hoại.

4. Việc thu phí thủng chảy không nhằm mục đích hưởng lợi, kinh doanh. Mục đích để nâng cao ý thức bảo vệ hệ thống cấp nước của toàn thể người dân.

 

Bài viết liên quan

 

Quay lại