Tại sao công ty nước sạch không cung cấp hóa đơn VAT in bằng giấy cho khách hàng sử dụng nước mà chỉ thu và ký vào bảng kê trực tiếp hoặc thanh toán online ?

Người gửi: - 16/08/2023 02:07
Nội dung:

Tại sao công ty nước sạch không cung cấp hóa đơn VAT in bằng giấy cho khách hàng sử dụng nước mà chỉ thu và ký vào bảng kê trực tiếp hoặc thanh toán online ?

Trả lời:

 

1.         1. Nghị định 123/2020/NĐ-CP: à Điều 7


    - Hoá đơn điện tử không bắt buộc phải in ra bằng giấy mà chỉ bắt buộc hoá đơn điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

2. Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn điện tự dễ dàng bằng phương pháp vào website nuocngoctuan.com hoặc tải App Nuoc Ngoc Tuan https://nuocngoctuan.com/About/6 để tra cứu.

 

Bài viết liên quan

 

Quay lại