Tại sao khi tạm dừng cấp nước có kế hoạch hoặc có xảy ra sự cố công ty không thông báo tin nhắn cho khách hàng ?

Người gửi: - 16/08/2023 02:38
Nội dung:

Tại sao khi tạm dừng cấp nước có kế hoạch hoặc có xảy ra sự cố công ty không thông báo tin nhắn cho khách hàng ?

Trả lời:

 

1. Từ tháng 02/2023 Công ty NSNT đã thông báo dừng việc nhắn tin qua sms cho các khách hàng sử dụng nước sạch Ngọc Tuấn.

2. Thay vào đó, Công ty đã xây dựng APP khách hàng dành riêng cho các khách hàng của NSNT. Khi khách hàng tải App Nuoc Ngoc Tuan sẽ được hưởng các tiện ích sau: thông báo sự cố, thông báo số tiền nước hàng tháng, tra cứu hóa đơn, truy xuất lịch sử sử dụng nước, thanh toán hóa đơn tiền nước…

3. Hướng dẫn khách hàng tải App: https://nuocngoctuan.com/About/6

 

Bài viết liên quan

 

Quay lại