Thông báo lịch tạm dừng cấp nước

01/07/2024 10:27

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo gián đoạn cung cấp nước tới khách hàng tại khu vực

Thông báo gián đoạn cung cấp nước

27/06/2024 08:38

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo gián đoạn cung cấp nước tới Quý khách hàng tại khu vực

Thông báo gián đoạn cung cấp nước

26/06/2024 15:50

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo gián đoạn cung cấp nước tới Quý khách hàng tại khu vực

Kết quả kiểm định mẫu nước tháng 6/2024

13/06/2024 16:32

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm xét nghiệm 99 chỉ tiêu bao gồm cả nhóm A và B theo quy định tại thông tư 41/2018/TT-BYT.

Thông báo gián đoạn cung cấp nước

12/06/2024 14:50

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo gián đoạn cung cấp nước tới Quý khách hàng tại khu vực

Bản cập nhật App Nước Ngọc Tuấn

11/06/2024 16:09

Hiện App Nước Ngọc Tuấn đã có bản cập nhật nâng cấp

Thông báo gián đoạn cung cấp nước

10/06/2024 13:45

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo gián đoạn cung cấp nước tới Quý khách hàng tại khu vực

Thông báo gián đoạn cung cấp nước

06/06/2024 16:45

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo gián đoạn cung cấp nước tới Quý khách hàng tại khu vực

Kết quả kiểm định mẫu Nước tháng 5/2024

06/06/2024 10:22

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN01-01:2018/BYT

Thông báo gián đoạn cung cấp nước

05/06/2024 14:15

Công Ty TNHH NS Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo gián đoạn cung cấp nước tới khách hàng tại khu vực