ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Tìm hiểu về các dịch vụ công của chúng tôi

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Danh sách các dịch vụ tại Nước Sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka. Đăng ký online nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện

1. Đăng ký lắp đặt đồng hồ 1
1. Đăng ký lắp đặt đồng hồ

Hộ gia đình, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp đơn vị sản xuất có nhu cầu sử dụng nước sạch do Công ty TNHH Nước Sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka cung cấp sẽ đăng ký Thỏa thuận lắp đặt cụm đồng hồ nước

Xem thêm
2. Chuyển đổi tên hợp đồng 2
2. Chuyển đổi tên hợp đồng

Khách hàng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng dịch vụ cấp nước có nhu cầu thay đổi lại chủ thể đứng tên hợp đồng đề nghị đăng ký theo mẫu

Xem thêm
3. Đổi vị trí đồng hồ 3
3. Đổi vị trí đồng hồ

Với những khách hàng đang sử dụng nước có nhu cầu cần di chuyển cụm đồng hồ từ vị trí này sang vị trí khác

Xem thêm
4. Điều chỉnh giá nước 4
4. Điều chỉnh giá nước

Trường hợp khách hàng đang sử dụng mức giá hộ gia đình hoặc kinh doanh có nhu cầu thay đổi lại mức giá 

Xem thêm
5. Tạm ngừng, mở lại cấp nước 5
5. Tạm ngừng, mở lại cấp nước

Khách hàng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng dịch vụ cấp nước có nhu cầu ngừng hoặc mở lại nguồn cấp nước vui lòng nhập thông tin yêu cầu tại đây.

Xem thêm
6. Kiểm định lại đồng hồ 6
6. Kiểm định lại đồng hồ

Khách hàng đang sử dụng nước có nhu cầu kiểm định thay mới đồng hồ đo nước, đăng ký theo mẫu và chi trả theo quy định của công ty

Xem thêm
7. Kiểm tra đồng hồ, thay vỏ CĐH 7
7. Kiểm tra đồng hồ, thay vỏ CĐH

Khách hàng đang sử dụng nước có yêu cầu kiểm tra đồng hồ đo nước, đăng ký theo mẫu và chi trả theo quy định của công ty

Xem thêm
8. Nâng cụm đồng hồ 8
8. Nâng cụm đồng hồ

Khách hàng đang sử dụng nước nhận được thông báo cần nâng đồng hồ do khu vực nâng cấp đường, hoặc có nhu cầu nâng cụm đồng hồ, đăng ký theo mẫu và chi trả theo quy định của công ty

Xem thêm