Thông báo thay đổi kỳ chốt số, thu tiền

01/02/2024 10:15

Công Ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka xin thông báo về việc: Thay đổi thời gian chốt số và thu tiền nước, bắt đầu từ tháng 2/2024.

Nội dung thông báo được áp dụng với Khách hàng Cơ quan, Doanh nghiệp.
Trân trọng!

 

Bài viết liên quan