Việc Công ty huy động kinh phí đấu nối hoặc huy động vốn của nhân dân

Người gửi: Đào Chi Thức - 27-07-2019, 3:03 pm
Nội dung:

Việc Công ty huy động kinh phí đấu nối hoặc huy động vốn của nhân dân nằm trong vùng cấp nước sạch có đúng với quy định của pháp luật không …?

Trả lời:

Nước Sạch Ngọc Tuấn xin được trả lời câu hỏi của Bạn : Công Ty NS Ngọc Tuấn và các Doanh nghiệp cung cấp nước sạch trong tỉnh Hưng Yên huy động kinh phí đấu nối của các hộ dân có nhu cầu lắp đặt cụm đồng hồ thỏa thuận theo:

1. Căn cứ theo: Điều 49, khoản 2, Điều 55, Nghị định 117/2007/NĐ-CP ban hành về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch vào ngày 11/07/2007,Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên có đều quy định trách nhiệm đầu tư và lắp đặt toàn bộ các thiết bị đo đếm và thiết bị phụ trợ khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

2. Khi tiến hành triển khai lắp đặt tại các xã, Công Ty NS Ngọc Tuấn đã tổ chức họp tại UBND các Xã, Thị Trấn, sau đó tổ chức họp tại từng thôn trên 8 Xã Thị Trấn được phân vùng cấp nước nhằm mục đích tư vấn, phổ biến kiến thức và triển khai kế hoạch đấu nối cụm Đồng Hồ, nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của Khách Hàng tới toàn thể nhân dân và Lãnh Đạo các Xã, Lãnh Đạo Thôn.

3. Khi tiến hành tổ chức đấu nối sử dụng nước sạch, Công Ty NS Ngọc Tuấn đã tiến hành thỏa thuận với các hộ gia đình bằng các biên bản thỏa thuận đóng góp kinh phí đấu nối.

4. Công Ty NS Ngọc Tuấn đã huy động kinh phí đấu nối trên cơ sở thỏa thuận với các hộ gia đình có nhu cầu, theo đúng quy định “thỏa thuận khác” tại nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính Phủ. Việc làm trên là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Thông tin tới Bạn !

 

Bài viết liên quan

 

Quay lại