Triển Khai Thi Công Tuyến D110 Khu Chung Cư Phúc Hưng

25-07-2020, 3:30 pm

Nước sạch Ngọc Tuấn triển khai thi công tuyến D110 khu chung cư Phúc Hưng, phường Bần Yên Nhân thị xã Mỹ Hào
 
 

 

 

Bài viết liên quan