Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 03/2021 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

18-03-2021, 11:33 am

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kiểm định.

Thời sự HY: Nước sạch Ngọc Tuấn hỗ trợ lắp đặt đồng hồ miễn phí cho hộ gia đình khó khăn

08-02-2021, 5:08 pm

Đầu năm 2021, Nhà máy Nước sạch Ngọc Tuấn đã triển khai lắp đặt miễn phí đồng hồ cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 02/2021 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

25-02-2021, 8:30 am

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kiểm định.

Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2021

04-02-2021, 2:08 pm

Nhà máy Nước Sạch Ngọc Tuấn trân trọng thông báo tới quý Khách hàng lịch nghỉ tết nguyên đán 2021

Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 01/2021 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

26-01-2021, 3:30 pm

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kiểm định.

Hướng dẫn Khách hàng đăng ký trực tuyến lắp đặt cụm đồng hồ

02-01-2021, 2:58 pm

Hướng dẫn Khách hàng đăng ký trực tuyến lắp đặt cụm đồng hồ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán hóa đơn Nước

28-12-2020, 3:03 pm

Để quản lý thông tin, thanh toán hóa đơn cũng như đăng ký mới các dịch vụ, khách hàng cần có một tài khoản đăng nhập. Nước sạch Ngọc Tuấn xin hướng dẫn Khách hàng chi tiết cách đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào tài khoản của mình.

Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 12/2020 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

18-01-2021, 5:16 pm

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kiểm định.

Kết Quả Ngoại Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 11/2020 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

10-12-2020, 1:59 pm

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được xét nghiệm ngoại kiểm với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do Trung Tâm Kiểm Soát bệnh Tật tỉnh Hưng Yên thực hiện.