Hướng dẫn Khách hàng đăng ký trực tuyến lắp đặt cụm đồng hồ

Hướng dẫn Khách hàng đăng ký trực tuyến lắp đặt cụm đồng hồ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán hóa đơn Nước

Để quản lý thông tin, thanh toán hóa đơn cũng như đăng ký mới các dịch vụ, khách hàng cần có một tài khoản đăng nhập. Nước sạch Ngọc Tuấn xin hướng dẫn Khách hàng chi tiết cách đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào tài khoản của mình.

Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 12/2020 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường kiểm định.

Kết Quả Ngoại Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 11/2020 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được xét nghiệm ngoại kiểm với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do Trung Tâm Kiểm Soát bệnh Tật tỉnh Hưng Yên thực hiện.

Cập nhật thêm hình thức thanh toán hóa đơn Nước qua QR Pay

Ngoài những hình thức thanh toán hóa đơn Nước hiện có. Nước sạch Ngọc Tuấn triển khai thêm hình thức thanh toán...

Lựa chọn hình thức thanh toán hóa đơn Nước

Để phục vụ Khách Hàng thuận tiện trong việc thanh toán hóa đơn sử dụng nước sạch . Công Ty Nước sạch Ngọc Tuấn triển khai các hình thức thu tiền qua các kênh :