Thi công tuyến ống cấp nước tại phường Dị Sử

20-10-2020, 10:00 am

Nước sạch Ngọc Tuấn thi công tuyến ông cấp Nước tại phường Dị Sử...

Thi công tuyến ông cấp Nước tại quốc lộ 5 qua phường Dị Sử

Thi công đường ống tuyến mặt quốc lộ 5 qua Tổ dân phố Nhân Vinh, phường Dị Sử

Xây hố van tổng cấp nước cho TDP Nhân Vinh

Thi công dải ống D160 qua cây xăng 80 phường Dị Sử

 

 

Bài viết liên quan