Thanh toán Online

Quý khách hàng có thể thông qua website để đăng ký mới dịch vụ hoặc thanh toán hóa đơn nước hàng tháng Online. Nhưng điều kiện đầu tiên để thực hiện điều đó quý khách hàng cần đăng ký tài khoản và thực hiện đồng bộ thông tin.

Hướng dẫn Thanh toán hóa đơn nước Online

- B1: Khách hàng sử dụng tài khoản đã đăng ký và đồng bộ thông tin để đăng nhập

- B2: Click vào Tài khoản ở góc trên cùng bên phải (như hình) để vào trang thông tin

- B3: Kéo xuống dưới phần xem hóa đơn nước và lựa chọn tháng cần xem

- B4: Click vào Thanh toán ở dưới hóa đơn sẽ mở ra cổng thanh toán online, quý khách hàng lựa chọn ngân hàng và nhập thẻ thanh toán theo hướng dẫn thanh toán của ngân hàng quý khách đã chọn.

- B5: Sau khi thực hiện thanh toán thành công, hóa đơn của Quý khách sẽ được xử lý trong vòng 24h