Thẩm tra huyện Kim Động đạt chuẩn nông thôn mới

10-06-2020, 9:30 am

Sáng ngày 10/06/2020 Đoàn thẩm tra UBND tỉnh Hưng Yên tiến hành lộ trình thẩm tra huyện Kim Động đạt chuẩn nông thôn mới.. Trong lộ trình của đoàn thẩm tra, Nước sạch Ngọc Tuấn được vinh dự đón Đoàn.

Đoàn bao gồm Phó chủ tịch tỉnh Bùi Thế Cử...

Các sở ban ngành, cùng Phó chủ tịch huyện Đinh Quang Hào...

Nước sạch Ngọc Tuấn rất cảm ơn sự quan tâm của các Lãnh Đạo, các Ban ngành đã dành thời gian thăm quan Nhà máy.

 
 

 

Bài viết liên quan