[TH HY] Vấn Đề Nguồn Nước Tại Thị Xã Mỹ Hào

28-07-2020, 7:44 am

Người dân tại thị xã Mỹ Hào hưởng ứng sử dụng Nước Sạch . Xem chi tiết tại video:

 

Bài viết liên quan