Nước Sạch Ngọc Tuấn thu giá nước như nào, căn cứ vào đâu và đối tượng áp dụng ?

Người gửi: Phan Lan Anh - 27-07-2019, 4:01 pm
Nội dung:

Nước Sạch Ngọc Tuấn thu giá nước như nào, căn cứ vào đâu và đối tượng áp dụng ?

Trả lời:

Nước Sạch Ngọc Tuấn xin được trả lời câu hỏi : Hiện NS Ngọc Tuấn đang thu giá Nước theo  : Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ Tài chính quy định giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn tối đa 11.000 đồng/m3 (đã bao gồm VAT).

1. Ngày 10/4/2010, UBND Tỉnh ban hành quyết định 814/QĐ-UBND về việc ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, mức giá tiêu thụ nước chưa bao gồm VAT và phí nước thải:

    - Giá nước dùng sinh hoạt của các hộ Dân cư: 8.300đ/m³

  - Giá nước dùng cho các cơ quan hành chính, Đơn vị sự nghiệp, Bệnh viện, Trường học, Lực lượng vũ trang..: 12.500đ/m³

  - Giá nước dùng cho các đơn vị Sản xuất, Xây dựng cơ bản, các Doanh nghiệp :  14.600đ/m³

  - Giá nước dùng cho Kinh doanh, Dịch vụ: Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà hàng, Ăn uống, Giải khát, Rửa xe, Bể bơi…: 15.600đ/m3

  - Giá nước được áp dụng từ ngày 01/04/2010 đến nay (khi nào UBND tỉnh có Quyết định thay đổi mức giá Công ty Nước Sạch Ngọc Tuấn sẽ áp dụng)

2. Hiện nay, UBND tỉnh đang yêu cầu Sở Tài chính, phối hợp với Sở Nông nghiệp, Sở Xây dựng xây dựng phương án giá nước nhằm điều chỉnh giá nước cho phù hợp tính đúng tính đủ để đảm bảo quyền lợi của người dân và đơn vị cung cấp nước sạch.

 

Bài viết liên quan

 

Quay lại