Nước Sạch Ngọc Tuấn đã về Xã Phan Đình Phùng

30-12-2019, 11:12 am

Nước Sạch Ngọc Tuấn đã chính thức về tới các ngõ xóm tại Xã Phan Đình Phùng - Thị Xã Mỹ Hào...

Đội Thi Công của Nhà Máy chuẩn bị - tiến hành lắp đặt cụm Đồng Hồ cho hộ gia đình.

Lắp đặt hoàn thiện và ghi chú trên Đồng Hồ kèm Biên Bản nghiệm thu xác nhận hộ gia đình.

. Hình ảnh cắt từ video Khách Hàng dùng thử Nước Sạch ngay sau khi Đồng Hồ được hoàn thiện lắp đặt.

 

Bài viết liên quan