Nhìn Lại Quá Trình Nước Sạch Đến Với Thị Xã Mỹ Hào

28-07-2020, 8:02 am

Không đơn giản chỉ cần nói cấp Nước là sẽ có Nước cấp ngay! Đó là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ...

Cùng Nước Sạch Ngọc Tuấn nhìn lại một số khoảnh khắc được ghi lại trong quá trình hoàn thành đưa Nước Sạch tới vùng phân cấp tại Thị Xã Mỹ Hào năm 2019... 

 

Bài viết liên quan