Người Dân tại Thôn Kim Lũ, Xã Phù Ủng, Ân Thi tham gia buổi họp cùng Nước sạch

24-07-2020, 8:00 am

Bên cạnh việc vẫn cung cấp và lắp đặt cho những hộ dân đã đăng ký và sử dụng Nước sạch Ngọc Tuấn tại Thôn Kim Lũ, Xã Phù Ủng, Công Ty vẫn triển khai mời các hộ dân cùng họp để giải đáp thắc mắc, phổ biến tư vấn về tác dụng của Nước Sạch, thủ tục đăng ký lắp đặt, các hình thức thanh toán hóa đơn hàng tháng.

Hình ảnh người dân tại tại Thôn Kim Lũ, Xã Phù Ủng, Ân Thi - Hưng Yên tham gia buổi họp cùng Nước sạch Ngọc Tuấn.

 

Bài viết liên quan