Người Dân tại Thôn Hiển Dương, Xã Dương Quang tham gia buổi họp cùng Nước sạch

17-09-2020, 2:30 pm

Bên cạnh việc vẫn cung cấp và lắp đặt cho những hộ dân đã đăng ký và sử dụng Nước sạch Ngọc Tuấn tại Thôn Hiển Dương, Xã Dương Quang, Công Ty vẫn triển khai mời các hộ dân cùng họp...

Trong cuộc họp, NSNT tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc, phổ biến tư vấn về tác dụng của Nước Sạch, thủ tục đăng ký lắp đặt, các hình thức thanh toán hóa đơn hàng tháng.

 

Bài viết liên quan