Lắp Đặt Đồng Hồ Và Hoàn Trả Mặt Bằng Tại Xóm Cổng Lấp

31-08-2020, 10:00 am

Để đáp ứng nhu cầu đăng ký, sử dụng Nước sạch. Nước sạch Ngọc Tuấn đã điều động nhận lực nhân công của công ty, hỗ trợ triển khai thi công lắp đặt đồng hồ để đẩy nhanh tiến độ cấp Nước.

Đội nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn triển khai thi công lắp đặt đồng hồ và hoàn trả mặt bằng tại xóm Cổng Lấp, thôn Huệ Lai, Phù Ủng, Ân Thi - Mỹ Hào.

 

Bài viết liên quan