Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 07/2020 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

06-08-2020, 9:31 am

Với cam kết tiêu chí sức khỏe lên hàng đầu, nguồn nước cung cấp tới người dân sử dụng được Công ty nội kiểm định kỳ hàng tháng với chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 01;2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống do Bộ y tế - Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. 

Kết quả tháng 07/2020, xét nghiệm 109 chỉ tiêu Nước bao gồm tất cả các chỉ tiêu thuộc nhóm A,B,C - Chỉ tiêu định kỳ kiểm định 2 năm1 lần

 

Kết quả mẫu nước của Nhà Máy

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan