Kết Quả Nội Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 01/2020 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

22-01-2020, 8:00 am

Dưới đây là Danh mục các chỉ tiêu xét nghiệm mẫu nước sạch theo thông tư 41/2018/TT-BYT- Chỉ tiêu cấp B.
Bảng kết quả cho thấy tất cả các chỉ số của mẫu nước đều nằm trong các giới hạn cho phép và đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch ăn uống. Vì vậy Quý khách hàng hãy yên tâm sử dụng Nước sạch của Nhà máy Nước sạch Ngọc Tuấn.

 

 

Bài viết liên quan