Kết Quả Ngoại Kiểm Chất Lượng Nước Tháng 11/2020 Tại Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn

10-12-2020, 1:59 pm

Kết quả ngoại kiểm mẫu Nước tháng 11/2020 do Trung Tâm Kiểm Soát bệnh Tật tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm định

 

 

Bài viết liên quan