Hoàn Trả Mặt Bằng Sau Hoàn Thiện Lắp Đặt Đồng Hồ

13-07-2020, 1:30 pm

Để dẫn Nước vào tới hộ dân, khi thi công không thể tránh được việc đào, cắt đường...

 

Đội thi công NSNT hoàn trả mặt bằng sau hoàn thiện lắp đặt đồng loạt Đồng hồ Nước tại Tổ Dân Phố Long Đằng, Phường Phùng Chí Kiên - Thị xã Mỹ Hào.

 

 

 

 

Bài viết liên quan