Đội thi công Nhà máy hoàn trả mặt bằng tại thôn Mão Chinh

18-09-2020, 4:30 pm

Đội thi công Nhà máy hoàn trả mặt bằng sau hoàn thiện lắp đặt đồng loạt Đồng hồ Nước tại Thôn Mão Chinh, xã Dương Quang - Thị xã Mỹ Hào.
 
 

 

Bài viết liên quan