Đội Nhà Máy Nước Sạch Ngọc Tuấn Thi Công Tuyến Mặt Đường 387

04-09-2020, 1:30 pm

Hình ảnh đội nhà máy Nước sạch Ngọc Tuấn thi công tuyến mặt đường 387 - Tổ Dân Phố Long Đằng, phường Phùng Chí Kiên - thị xã Mỹ Hào.

Nước sạch Ngọc Tuấn vẫn nỗ lực từng ngày, để đáp ứng nhu cầu mong muốn sử dụng Nước sạch của khách hàng

 

Bài viết liên quan