ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Tìm hiểu về các dịch vụ công của chúng tôi

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Danh sách các dịch vụ tại Nước Sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka. Đăng ký online nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện

icon 1
1. Thỏa thuận lắp đặt cụm đồng hồ

Hộ gia đình, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp đơn vị sản xuất có nhu cầu sử dụng nước sạch do Công ty TNHH Nước Sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka cung cấp sẽ đăng ký Thỏa thuận lắp đặt cụm đồng hồ nước

Xem thêm
icon 2
2. Thay đổi thông tin Khách hàng

Khách hàng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng dịch vụ cấp nước có nhu cầu thay đổi lại chủ thể đứng tên hợp đồng đề nghị đăng ký theo mẫu

Xem thêm
icon 3
3. Di dời, thay đổi đường ống, vị trí cụm đồng hồ

Với những khách hàng đang sử dụng nước có nhu cầu cần di chuyển cụm đồng hồ từ vị trí này sang vị trí khác, hoặc cần nâng cấp công suất cần thay đổi chủng loại đường ống to hơn hoặc nhỏ hơn.

Xem thêm
icon 4
4. Xác định lại đơn giá bán Nước theo mục đích sử dụng

Trường hợp khách hàng đang sử dụng mức giá hộ gia đình hoặc kinh doanh có nhu cầu thay đổi lại mức giá hoặc ký lại hợp đồng.

Xem thêm
icon 5
5. Tạm ngừng, mở lại cung cấp Nước

Khách hàng hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng dịch vụ cấp nước có nhu cầu ngừng hoặc mở lại nguồn cấp nước vui lòng nhập thông tin yêu cầu tại đây.

Xem thêm
icon 6
6. Kiểm định, thay mới đồng hồ đo Nước

Khách hàng đang sử dụng nước có nhu cầu kiểm định thay mới đồng hồ đo nước, đăng ký theo mẫu và chi trả theo quy định của công ty

Xem thêm
icon 7
9. Yêu cầu sữa chữa đồng hồ

Khách hàng đang sử dụng nước có nhu cầu sửa chữa đồng hồ đo nước, đăng ký theo mẫu và chi trả theo quy định của công ty

Xem thêm
icon 8
8. Nâng cụm đồng hồ

Khách hàng đang sử dụng nước nhận được thông báo cần nâng đồng hồ do khu vực nâng cấp đường, hoặc có nhu cầu nâng cụm đồng hồ, đăng ký theo mẫu và chi trả theo quy định của công ty

Xem thêm
icon 9
7. Kiểm tra đồng hồ theo yêu cầu

Khách hàng đang sử dụng nước có yêu cầu kiểm tra đồng hồ đo nước, đăng ký theo mẫu và chi trả theo quy định của công ty

Xem thêm