Mục Tiêu Đưa Nước Sạch Tiếp Cận Tới Nhiều Hộ Dân

07-01-2020, 4:09 pm

Nước sạch hiện nay đang là vấn đề rất được quan tâm và cần thiết trong đời sống con người. Hiện nay còn rất nhiều hộ gia đình vẫn chưa có điều kiện tiếp cận nguồn Nước đảm bảo ăn uống sinh hoạt.

Với mục tiêu đưa được Nước sạch tới nhiều hộ gia đình, Nước sạch Ngọc Tuấn triển khai đăng ký đấu nối lắp cụm Đồng Hồ với hình thức trả góp, áp dụng với những hộ gia đình có nhu cầu sử dụng Nước Sạch nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký trả 1 lần...

Chỉ với 2.100.000 hoặc 1.500.000 Khách Hàng có thể đăng ký đấu nối sử dụng Nước sạch mà không mất thêm chi phí lãi suất nào trong kỳ hạn 4 tháng.

 

Bài viết liên quan