Dải Tuyến Ông Tại Đường 5

03-09-2020, 10:30 am

Đội thi công Nhà máy Nước sạch Ngọc Tuấn triển khai thi công tuyến ống tại đường 5, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào.

 

Bài viết liên quan