Dải Ông Cấp Nước Tại Khi Vực Thôn Phú Sơn

01-09-2020, 11:30 am

Để đáp ứng nhu cầu của quý Khách hàng tại khu vực Thôn Phú Sơn, Xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào
 
Đội thi công nhà máy Nước sạch Ngọc Tuấn triển khai dải ống để chuẩn bị cấp Nước phục vụ khách hàng có nhu cầu.
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài viết liên quan