Đại diện công ty mời các hộ dân tại Tổ dân phố Nhân Vinh, Phường Dị Sử cùng họp

18-10-2020, 12:00 am

Đại diện công ty mời các hộ dân tại Tổ dân phố Nhân Vinh, Phường Dị Sử cùng họp để  tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc, phổ biến tư vấn về tác dụng của Nước Sạch, thủ tục đăng ký lắp đặt, các hình thức thanh toán hóa đơn hàng tháng trước khi nhận đăng ký đấu nối.

 

 

Bài viết liên quan