Câu hỏi thường gặp

Làm sao để thanh toán trực tuyến Người gửi: Trương Thị Hường - 26-08-2019, 1:34 pm

Tôi muốn thanh toán trực tuyến nhưng khi thực hiện giao dịch báo không thành công.

Nước Sạch Ngọc Tuấn thu giá nước như nào, căn cứ vào đâu và đối tượng áp dụng ? Người gửi: Phan Lan Anh - 27-07-2019, 4:01 pm

Nước Sạch Ngọc Tuấn thu giá nước như nào, căn cứ vào đâu và đối tượng áp dụng ?

Việc Công ty huy động kinh phí đấu nối hoặc huy động vốn của nhân dân Người gửi: Đào Chi Thức - 27-07-2019, 3:03 pm

Việc Công ty huy động kinh phí đấu nối hoặc huy động vốn của nhân dân nằm trong vùng cấp nước sạch có đúng với quy định của pháp luật không …?

Chất lượng nước mưa và nước ao hồ Người gửi: - 23-07-2019, 4:21 pm

Chất lượng nước mưa sử dụng làm nước ăn uống, sinh hoạt và nước ao hồ sông nội đồng cũng như nước ngầm có đảm bảo sức khỏe không…?

Chất lượng Nước Người gửi: - 26-08-2019, 11:18 am

Chất lượng Nước công ty cung cấp có đảm bảo ?

Muốn lắp đặt đồng hồ sử dụng nước Người gửi: Nguyễn Xuân Tuyền - 15-06-2019, 2:54 pm

Gia đình tôi muốn lắp đặt sử dụng nước thì cần làm những gì ?

Thay đổi tên hợp đồng dùng nước Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh - 29-08-2019, 9:45 am

Gia đình tôi đã ký hợp đồng dùng nước với công ty Nước sạch. Nhưng hiện tại gia đình tôi đã bán nhà và người mua nhà có nhu cầu chuyển giao tên chủ sử dụng Nước trên hợp đồng. Tôi phải làm những thủ tục gì

Có những dịch vụ gì liên quan đến nước Người gửi: Bùi Thu Hiền - 05-12-2018, 3:54 pm

Tôi muốn biết, dịch vụ của công ty liên quan đến nước có những dịch vụ loại hình như thế nào ?

Gửi câu hỏi