Bảo hành, sửa chữa đồng hồ công ty, doanh nghiệp

18-11-2020, 3:30 pm

Trong quá trình lắp đặt sử dụng Đồng hồ tại Nhà máy Nước sạch Ngọc Tuấn. Quý Khách hàng hộ gia đình hay Doanh nghiệp, Công ty đều được Nhà máy bảo hành, sữa chữa, thay thế miễn phí khi Đồng hồ đo đếm Nước không đảm bảo kỹ thuật..

Kỹ thuật công ty đang bảo hành thay thế Đồng hồ cho 1 công ty tại xã Ngọc Lâm

Sau khi bảo hành thay thế Đồng Hồ - kỹ thuật hoàn trả lại hố bảo vệ đồng hồ cho phía công ty sử dụng Nước.

 

Bài viết liên quan