Ảnh Hưởng Đến Đường Ống Và Gián Đoạn Việc Cấp Nước

20-07-2020, 12:00 am

Vì phụ thuộc chính vào tiến độ thi công nên không thể tránh được việc tạm ngưng sử dụng Nước để phục vụ tiến độ làm đường.

Kỹ thuật công ty vẫn hàng ngày theo sát tiến độ bên thi công đường để khắc phục hạn chế nhất việc gián đoạn cấp Nước tới khách hàng trong khu vực làm đường.

 

Bài viết liên quan